Thai  Thai

โรงแรมภูเก็ต

โรงแรมภูเก็ต แบ่งตามพื้นที่ ได้ดังนี้

แบ่งตามอำเภอ

 

แบ่งตามชายหาดที่สำคัญๆ

  • หาดป่าตอง
  • หาดกะตะ
  • หาดกะรน
  • หาดกมลา
  • หาดบางเทา
  • แหลมพันวา
  • เชิงทะเล
  • อ่าวฉลอง
  • หาดลายัน
  • หาดไม้ขาว
  • หาดในหาน
  • หาดในทอน
  • หาดในยาง
  • หาดแพนซี
  • หาดราไวย์
  • หาดสุรินทร์

 

แบ่งตามเกาะรอบๆ ภูเก็ต

  • เกาะราชา
  • เกาะมะพร้าว
  • เกาะเฮ
  • เกาะนาคา

Thai